TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2022 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar"

02-04 KASIM 2022

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Gebze

- Bildiri özeti gönderimi için EasyChair platformu kullanılmaktadır.

- Yazarlar aşağıdaki "TUJK2022 Bildiri Yükleme Kılavuzu" linkinde belirtilenler doğrultusunda bilgi girişlerini yapması gerekmektedir.(Hakem değerlendirme süreci için gereklidir)

- Yazarlar "TUJK2022 Bildiri Özet Şablonu" linkinde belirtilen formatta Bildiri Özetlerini hazırlamalı ve word dosyası olarak sisteme yüklemelidir.

- Bildiriler sözlü veya poster olarak sunulmak üzere teslim edilebilir. Programda yer alacak bildiri türü için hakem değerlendirmeleri esas alınacaktır.

- Bildiri özetleri en az 250, en çok 500 kelime içermelidir. En az 3 anahtar kelime ilgili alana ayrı satırlarda girilmelidir.

- Lütfen, bildiri içeriğine en uygun olduğunu düşündüğünüz sadece bir oturum başlığı seçiniz.


- TUJK2022 Bildiri Yükleme Kılavuzu


- TUJK2022 Bildiri Özet Şablonu


>>>>>> ÖZET GÖNDER