TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2022 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar"

02-04 KASIM 2022

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Gebze

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü


E-posta: tujk2022@gtu.edu.tr