TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2022 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar"

02-04 KASIM 2022

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Gebze

2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen, ülkemiz jeodezi topluluğunca güncel jeodezik konuların tartışılabilmesine ve topluluk arasındaki fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağlayan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, 02-04 Kasım 2022 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.


2022 yılı TUJK Bilimsel Toplantısı, TUJK bünyesinde faaliyet gösteren dört çalışma grubunun ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm konuları içerecek şekilde, aşağıda listelenen oturum başlıkları altında icra edilecektir:


1. Referans Koordinat Sistemleri

2. Gravite Alanı

3. Jeodinamik

4. Konum Belirleme ve Uygulamalar


TUJK 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı sloganı; konumsal değişimlerin, yer kabuğu deformasyonlarının, tsunami, deprem gibi doğal afetlerin, mühendislik yapılarının, küresel ısınma etkilerinin, iyonosfer ve troposferin, deniz seviyesi değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesinde, insansız kara, hava ve deniz araçlarının navigasyonunda, yer yakın uyduların konumlarının belirlenmesinde, mobil haritalamada ve konum bilgisine ihtiyaç duyan her türlü gerçek zamanlı uygulamalarda jeodezi biliminin katkısına dikkat çekmek maksadıyla "Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, yukarıda sıralanan dört ana oturumun yanı sıra "Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar" başlıklı özel bir oturum ve “Gerçek Zamanlı GNSS Hassas Nokta Konum Belirleme (RT-GNSS-PPP)” ile “Düşük Maliyetli GNSS ile Gerçek Zamanlı Hassas Konum Belirleme” başlıkları altında teorik ve uygulamalı eğitimlerinde gerçekleştirileceği toplantımıza tüm TUJK üyelerimizin, araştırmacılarımızın, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin değerli katkı ve katılımlarını bekliyoruz. Jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.


Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Cemal Özer Yiğit

TUJK 2022 Düzenleme Kurulu BaşkanıÖnemli Tarihler


Toplantı Kayıt Tarihleri : 10 Eylül 2022 – 01 Kasım 2022
Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri : 10 Eylül 2022 – 14 Ekim 2022 > > > 21 Ekim 2022
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 26 Ekim 2022
TUJK 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı Tarihleri : 02-04 Kasım 2022


Toplantı poster ve duyuru metnini PDF dokümanı olarak indirmek için tıklayınız.